Dla choroby Pageta typowe są wszystkie stwierdzenia poniższe, z wyjątkiem: