Jedyną przestrzenią znajdującą się wyłącznie w okolicy podgnykowej szyi jest przestrzeń: