Chłopiec, lat 5, ze średniego stopnia niedosłuchem zmysłowo-nerwowym, który pojawił się nagle, został skierowany przez laryngologa na badanie MRI uszu. Chłopiec 4 miesiące wcześniej przebył zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W badaniu w czasie T2-zależnym widoczna była ogniskowa utrata wysokiego sygnału z błędnika błoniastego, z cechami optycznego powiększenia modiolusa. Na podstawie tych danych można postawić rozpoznanie: