Naciekanie chrząstek krtani przez rak płaskonabłonkowy jest czasami trudne do rozstrzygnięcia. Do objawów w badaniu TK, świadczących o bardzo wysokim prawdopodobieństwie nacieku, należą następujące: