Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zwężenia tętnic nerkowych: