Do powstania tętniaka rozwarstwiającego aorty usposabia: