Pacjentka lat 30 z objawami klinicznymi: podwyższona temperatura, ból dołem brzucha. W badaniu TK miednicy mniejszej stwierdzam wieloogniskowe torbielowate masy o nieostrych obrysach. Okoliczne więzadła i powięzie pogrubiałe. Po podaniu środka kontrastującego ściany mas torbielowatych ulegają wzmocnieniu. Obraz TK miednicy mniejszej odpowiada: