Chorobą nie związaną z chorobą von Hippel-Lindau to: