Które z powyższych parametrów nie są oceniane w perfuzji MR?