Podaj stwierdzenie prawdziwe dotyczące naczyniakowłókniaka młodzieńczego: