Najbardziej charakterystycznymi cechami wodogłowia normotensyjnego - triada Hakima są: