Wskaż fałszywą odpowiedź -torbiel śluzowa (mucocele):