Podaj stwierdzenie prawdziwe dotyczące węzłów chłonnych i ich cech charakterystycznych związanych z jednostkami chorobowymi: