Ostrą gruźlicę prosówkową nie należy różnicować z: