Chorobami związanymi z LIP (limfocytarne śródmiąższowe zapalenie płuc) są: