Cechami charakterystycznymi dla niedodmy okrągłej w badaniu TK klp są:
1) bronchogram powietrzny;    4) płyn w jamie opłucnej;
2) objaw „ogona komety”;     5) brak wzmocnień po dożylnym podaniu kontrastu.
3) pogrubiała opłucna;     
Prawidłowa odpowiedź to: