Cechami charakterystycznymi dla ostrego zapalenie gruczołu krokowego w badaniu USG są:
1) jest bezobjawowe;
2) gruczoł krokowy jest powiększony;
3) gruczoł krokowy ma obniżoną echogeniczność;
4) powiększeniu ulegają pęcherzyki nasienne;
5) gruczoł krokowy ma podwyższoną echogeniczność.
Prawidłowa odpowiedź to: