Prawdą jest, że:
1) guzy chromochłonne nadnerczy najczęściej są zlokalizowane w przestrzeni zaotrzewnowej w okolicach nerek, rozwidlenia tętnicy szyjnej wspólnej i w śródpiersiu;
2) guzy dziedziczone autosomalnie dominująco związane są m.in. z zespołem NF-1, zepołem Sturga-Webera;
3) w badaniach radioizotopowych wykrywane są za pomocą scyntygrafii z MIBG -123J;
4) w obrazach T1-zależnych po dożylnym podaniu kontrastu mają charakterystyczny obraz „pieprzu i soli“.
Prawidłowa odpowiedź to: