U 50-letniego pacjenta w badaniu TK stwierdzono w dolnym biegunie nerki prawej zmianę lito-torbielowatą o śr. 30mm. Wg kategorii Bośniaka jest to zmiana: