Cechami charakterystycznymi dla AML (angiomiolipoma) są:
1) hiperechogeniczność;
2) hipoechogeniczność;
3) obszary hipodensyjne o cieniowaniu do -100j.H;
4) hipointensywność w sekwencji T1-zależnej;
5) hiperintensywność w sekwencji T1-zależnej.
Prawidłowa odpowiedź to: