15-letni chłopiec został przywieziony na SOR z ostrym bólem moszny. W badaniu USG stwierdzono powiększenie jądra prawego, o niejednorodnej echogeniczności i z obecnością wodniaka. Badanie dopplerowskie wykazało znacznie zmniejszony przepływ krwi w obrębie jądra. Obraz USG jest charakterystyczny dla: