U 60-letniej pacjentki w badaniu TK stwierdzono w nerce prawej wielokomorową, dobrze ograniczoną masę torbielowatą o śr. 30 cm, wpuklającą się do wnęki nerkowej. Po dożylnym podaniu kontrastu wzmocnieniu uległy jedynie przegrody i torebka guza. Obraz TK może odpowiadać:
1) torbielowatemu guzowi Wilmsa;
2) dysplazji wielotorbielowatej nerki;
3) torbielowatemu rakowi nerkowokomórkowemu;
4) nerczakowi torbielowatemu wielokomorowemu.
Prawidłowa odpowiedź to: