Proszę wybrać jednostkę chorobową, dla której charakterystyczny jest obraz tracheobronchomegalii?