Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych zwykle współistnieje z inną wadą wrodzoną serca. Proszę wybrać spośród poniżej wymienionych typ wady spotykany najczęściej: