Charakterystyczny obraz KT tzw. zatorów zakażonych w miąższu płuc może wystąpić w przypadku typowych powikłań u chorych: