Proszę wybrać opis cech guzka w badaniu KT płuc najbardziej typowych dla hamartoma: