Które z podanych niżej objawów, stwierdzanych w KT, są typowe dla przewlekłego odrzucania przeszczepu płuc oraz występującego w hematoonkologii zespołu „przeszczep przeciw gospodarzowi” (graft-versus-host disease)?