U 48-letniego pacjenta został stwierdzony guz obwodowy wielkości 5cm wywodzący się z oskrzela do segmentu 8 płuca prawego.
W KT uwidoczniono także dwa nieuwapnione guzki satelitarne wielkości 1,5 i 2cm w segmencie 10 i 6 po tej stronie. Nie stwierdzono powiększenia węzłów chłonnych, ani innych zmian patologicznych wskazujących na związek z nowotworem w wykonanych badaniach KT i usg. Wynik histopatologiczny uzyskany z bronchoskopii: rak płaskonabłonkowy. Proszę wybrać właściwą klasyfikację w systemie TNM (UICC):