Obraz torbieli naskórkowej (epidermoidu) w badaniu metodą tomografii komputerowej jest trudny do zróżnicowania z torbielą pajęczynówki. Które sekwencje rezonansu magnetycznego pozwalają najlepiej odróżnić torbiel pajęczynówki od torbieli naskórkowej?