Złośliwe guzy mózgu w badaniu metodą spektroskopii rezonansu magnetycznego cechuje: