Które z poniższych stwierdzeń dotyczących oceny kompleksu intima - media w obrębie tętnic szyjnych są prawdziwe?
1) szerokość prawidłowego kompleksu intima-media waha się w zakresie 0,6-1 mm;
2) w obrębie kompleksu intima-media można wyróżnić strefy różniące się echogenicznością, co w dobrej klasy aparatach usg umożliwia rozgraniczenie pomiędzy błoną wewnętrzną i środkową;
3) ocenę kompleksu infima media łatwiej dokonać w obrębie ściany bliższej tętnicy szyjnej wspólnej;
4) grubość kompleksu intima-media zwiększa się z wiekiem, u osób palących i w nadciśnieniu tętniczym;
5) owrzodzenie blaszki rozpoznaje się, gdy ubytek w obrębie blaszki przekracza 2 mm.
Prawidłowa odpowiedź to: