Które z poniższych stwierdzeń dotyczących diagnostyki obrazowej zwężenia tętnic szyjnych są prawdziwe?
1) przed kwalifikacją do leczenia zwężenia tętnic szyjnych wymagane jest potwierdzenie zwężenia w dwóch metodach diagnostycznych, przy czym najlepszym połączeniem jest badanie ultrasonograficzne z angio-MR lub angio-TK;
2) angio TK dzięki wyższej rozdzielczości przestrzennej przewyższa angio-MR w ocenie zwężeń tętnic szyjnych;
3) rozdzielczość przestrzenna wielorzędowej TK jest wyższa niż w MR i niższa od rozdzielczości przestrzennej w badaniu cyfrowej angiografii subtrakcyjnej;
4) technika angio-MR - 2D TOF (time od flight) nie pozwala ocenić ściany naczynia i budowy blaszki miażdżycowej;
5) badanie dopplerowskie usg jest jedyną metodą pozwalającą ocenić prędkości i kierunek przepływu krwi w zwężeniu tętnic szyjnych.
Prawidłowa odpowiedź to: