U 28-letniej kobiety w wykonanym ze względu na nawracające bóle głowy badaniu angio-TK w obrębie lewej półkuli mózgu uwidoczniono promieniście układające się skupiska poszerzonych naczyń drenowanych przez pojedyncze duże naczynie biegnące śródmózgowo do układu żył powierzchownych. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem będzie: