W badaniu wielofazowym TK 36 letniej kobiety wykonywanej w celu diagnostyki zmiany ogniskowej w wątrobie wykryto krótkoodcinkowe eliptyczne zwężenie proksymalnego odcinka pnia trzewnego w miejscu jego odejścia od aorty. Odcinek przewężony przebiegał prosto ku dołowi. Przyczyna tego zwężenia to najprawdopodobniej: