Proszę wskazać zdanie nieprawdziwe z niżej podanych: