Rozdzielczość geometryczna (ostrość) (spatial resolution) uzyskiwanego w radiografii obrazu rejestrowanego metodą błona - folia nie zależy od: