Nośnikiem informacji w tomografii komputerowej (transmisyjnej) jest: