Wprowadzenie do ustroju związku zawierającego paramagnetyk (np. gadolinium) powoduje: