Nośnikiem informacji w tomografii rezonansu magnetycznego jest: