Wewnętrzny audit kliniczny może być wykonywany przez: