Objaw „wolego oka”
1) to jeden z objawów radiologicznych chorób żołądka;
2) często występuje w chłoniaku, przerzutach nowotworowych, ziarniniaku kwasochłonnym, mięśniaku gładkokomórkowym (leiomyomie);
3) rzadko występuje w mięsaku Kaposiego, rakowiaku, naczyniaku, gruczolakoraku;
4) widoczny jest jako guzkowate zmiany wypukłe z większymi polipowatymi tworami z owrzodzeniami na ich szczycie (np. w chłoniaku żołądka).
Prawidłowa odpowiedź to: