Mikrozwapnienia w skupisku w skali BIRADS 4 należy zweryfikować przy jak najmniejszym obciążeniu pacjentki: