Rak nerkowokomórkowy:
1) częściej występuje u kobiet po 50 roku życia;
2) ryzyko zachorowania wzrasta m.in. w zespole Hippela-Lindaua, gdzie guzy mogą być obustronne i wieloogniskowe;
3) większość to guzy słabounaczynione i torbielowate;
4) współczynnik osłabienia w obrębie raka nerkowokomórkowego w fazie miąższowej (nefrograficznej) jest zawsze niższy od współczynnika osłabienia w miąższu nerki bez względu na unaczynienie;
5) trudno jest odróżnić naciekanie nowotworowe od zmian zapalnych w obrębie okołonerkowej tkanki tłuszczowej.
Prawidłowa odpowiedź to: