Splenosis:
1) ogniska splenosis najczęściej są wrodzone, związane z innymi zespołami wad układu naczyniowego jamy brzusznej;
2) splenosis może występować tylko w obrębie jamy brzusznej, nigdy klatki piersiowej;
3) w badaniu TK bez podania środka cieniującego dożylnie może imitować patologiczne węzły chłonne;
4) tworzą mnogie, okrągłe lub owalne guzki o jednorodnym wzmocnieniu po podaniu środka cieniującego o nasileniu zależnym od zaopatrzenia w krew;
5) nigdy nie występuje u pacjentów po splenektomii z powodu urazu.
Prawidłowa odpowiedź to: