Guz Willmsa:
1) to najczęściej występujący nowotwór złośliwy nerki u dzieci ok. 3 roku życia;
2) nie ma żadnego związku pomiędzy nephroblastomą, a nefroblastomatozą;
3) echogeniczność guza związana jest z heterogenicznością jego budowy histologicznej;
4) guz Willmsa zlokalizowany pozaotrzewnowo, przemieszczający duże naczynia, zawierający zwapnienia - wymaga różnicowania ze zwojakiem zarodkowym;
5) badanie usg nie jest z wyboru badaniem wstępnym.
Prawidłowa odpowiedź to: