Wynik badania ultrasonograficznego u dziecka jest najmniej wiarygodny jeśli dotyczy oceny: