W zespole dziecka maltretowanego najbardziej swoiste radiologiczne zmiany kostne to: