Zwężenie szpary stawowej na zdjęciu rtg jest najbardziej prawdopodobne w: