U dziewczynki 16-letniej, obserwowanej z powodu pierwotnego braku miesiączki, wykonano badanie USG jamy brzusznej, stwierdzając „torbielowaty twór” w okolicy zapęcherzowej. Rozpoznano: hematometrocolpos. Które z wymienionych twierdzeń jest niecharakterystyczne dla tej wady?