Pierwszymi objawami udaru niedokrwiennego mózgu w badaniu TK są:
1) obniżenie współczynnika osłabienia promieniowania;
2) zwężenie bruzd mózgu;
3) zatarcie granic między korą, a strukturami podkorowymi;
4) retrakcja układu komorowego.
Prawidłowa odpowiedź to: